07 febr. Contracte menor pel servei de veterinari per a les Jornades Hípiques dels Hipodroms de Son Pardo i Manacor

Tipus de contracte: Contracte menor

Estat de la licitació: Oberta

El termini per a la presentació d’ofertes es fins el 20 de febrer de 2018

 

DOCUMENTS

Condicions Tècniques