APROVATS ELS PRESSUPOSTOS DE L’IEHM PER A 2021

La Junta Rectora de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca ha aprovat els pressupostos de l’entitat per a l’exercici 2021. L’aprovació es va fer sense cap vot en contra, la qual cosa permetrà a l’IEHM dur a terme la seva activitat i realitzar les inversions previstes per a l’any vinent.

Els nous pressupostos contemplen una reducció de l’aportació del Consell, el que ha obligat a l’IEHM a reajustar algunes partides, com la destinada al conveni amb la Federació Balear de Trot, que es veurà reduïda en un 7% respecte a 2020. El Consell de Mallorca aposta per l’autofinançament del trot, idea que es veu reforçada pels convenis signats per FBT amb operadors d’apostes com PMU o Zeturf, que permetran a mitjà i llarg termini a la Federació autogestionar l’esport i tenir una autonomia financera.

La redistribució de les partides contempla una fort inversió en les instal·lacions, d’1.800.000 euros en els exercicis 2019-2021 en els hipòdroms de Palma i Manacor, que es faran efectives en els mesos vinents.

Entre altres coses, ja estan adjudicades les obres de canvi de l’arena de la pista de Son Pardo, que permetrà durant aproximadament 3 anys tenir el traçat en condicions òptimes per a la competició.

També s’estan licitant les obres per a la nova canalització d’aigua potable de Son Pardo, que suposarà una major eficiència i estalvi d’aquest recurs.

Quant a Manacor, s’està tramitant un projecte de millores de les instal·lacions de més de 400.000 euros, que, entre altres actuacions, inclou la reforma de la cantina, la millora de les grades i la reforma dels banys de l’hipòdrom.

Aquests pressupostos han suposat un gran esforç per part de l’IEHM per optimitzar els recursos per poder mantenir el seu compromís de millorar les instal·lacions dels recintes hípics fins a final de legislatura.