AVÍS A USUARIS SON PARDO

Els cavalls que prenguin part en la reunió de dimarts, podran entrenar el dissabte 15 de 8h a 10h.