Tipus de contracte: Subministrament Estat de la licitació: Oberta Termini de presentació d'ofertes: 21 de maig de 2018 DOCUMENTS Condicions Tècniques Sol·licitut presentacio ofertes ADJUDICACIÓ Nombre licitadors: 1 Adjudicatari:AGROBROKER ANTEQUERA SL Import d'adjudicació: 17.982,42 € (IVA inclòs) Resolucio adjudicacio...

Dijous, 8 de març Tipus de contracte: administratiu especial Estat de la licitació: oberta Atenció: S'ha d'indicar en el sobre núm.1 una direcció de correu electrònic o un núm.de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb...

Tipus de contracte: Contracte menor Estat de la licitació: Oberta El termini per a la presentación d'ofertes es fins el dia 27 de febrero de 2018. DOCUMENTS Condicions Tècniques Calendari servei vigilancia Sol·licitud presentacio oferta   ADJUDICACIÓ Num. licitadors: 4 Adjudicatari: ASTRA SISTEMAS, S.A.U Import adjudicació: 13.251,92€ Resolució adjudicació: 8/03/2018    ...