COMENCEN DIFERENTES ACTUACIONS DE MANTENIMENT A L’HIPÒDROM DE SON PARDO

Ahir dijous varen començar les actuacions de manteniment i reparació de diferents desperfectes a les instalacions de Son Pardo. Aquestes actuacions es centren en la consolidació dels pilars que sobresurten de la tribuna, la reparació dels túnels de davall la pista de competició, la reparació de la paret dels altells propers als dutxadors de les quadres sud i diverses reparacions a la façana de l’edifici de tribunes. Aquestes obres tenen un cost de 29.282€, han estat adjudicades a la constructora Llabrés Feliu i s’estima un termini d’un mes i mig per a la seva execució.