Contractació del servei d’ambulàncies per a les Jornades de carreres de cavalls a realitzar als Hipòdroms de Son Pardo i municipal de Manacor, mitjançant procediment obert.

dissabte  1 de juliol de 2017

Tipus de contracte: Serveis

Estat de la tramitació: Oberta

  • Atenció: Heu d’indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un núm. de fax i el nom d’una persona de contacte per a les comunicacions amb l’òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.
  • Data límit de presentació d’ofertes 17 de juliol a les 14h.

Enllaços

Anunci BOIB

Documents

Resolució d’aprovació

Plecs Clausules Administratives Particulars

Quadre caracteristiques

Plecs Prescripcions Tècniques

Annexos

Tramitació de l’exp.

Acta Mesa 1

Acta Mesa contractacio oferta economica

Resolució requeriment documentacio previa

Acta Mesa Contractació relativa a la qualificació documentacio previa a l’adjudicació

Adjudicació del contracte

Resolució d’ adjudicació del contracte

Formalització del contracte 

Anunci formalització contracte