Contractació del servei d’ambulàncies per a les Jornades de carreres de cavalls a realitzar als Hipòdroms de Son Pardo i municipal de Manacor, mitjançant procediment obert.

dissabte 1 de juliol de 2017

Tipus de contracte: Serveis

Estat de la tramitació: Oberta

  • Atenció: Heu d’indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un núm. de fax i el nom d’una persona de contacte per a les comunicacions amb l’òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.
  • Data límit de presentació d’ofertes 17 de juliol a les 14h.

Enllaços:

Anunci licitació boib

Documents

Resolució d’aprovació

Plecs Clausules Administratives Particulars

Quadre caracteristiques

Plecs Prescripcions Tècniques

Annexos

Tramitació de l’exp.

Acta Mesa documentació general

Acta Mesa contractacio oferta economica

Resolució requeriment documentacio previa

Acta Mesa Contractació relativa a la qualificació documentacio previa a l’adjudicació

Resolucion  adjudicacion contrato ambulancias

Anunci formalització contracte