Contractació del subministrament de combustible d’automoció pels vehícles i maquinària de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, mitjançant procediment obert.

Dimarts, 5 de setembre de 2017

Tipus de contracte: Subministrament

Estat de la tramitació: Oberta

  • Atenció: heu d’indicar al sobre núm. 1 una adreça de cooreu electrònica o un número de fax i el nom d’una persona de contacte per a les comunicacions amb l’òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.
  • Data límit de presentació d’ofertes: 20 de setembre de 2017

Enllaços

Anunci BOIB

Documents:

Resolucio aprovacio expedient

Plecs Clausules Administratives

Quadre caracteristiques contracte

Plecs Prescripcions Tècniques gasoil

Annexos gasoil

Tramitació de l’expedient:

Acta núm 1

Acta núm. 2

Resolucio classificacio

Acta núm.3

Requeriment documentacio

Acta núm. 4

Adjudicació del contracte

Resolució adjudicació contracte

Formalització del contracte

Anunci formalització del contracte