Contractació del subministrament de combustible d’automoció pels vehicles i maquinaria de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, mitjançant procediment obert

dijous 22 de juny de 2017

Tipus de contracte: Subministrament

Estat de la tramitació: Oberta

• Atenció: heu d’indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d’una persona de contacte per a les comunicacions amb l’òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.
• Data límit de presentació d’ofertes: dia 07 de juliol de 2017 a les 14 h

Enllaços

Anunci BOIB

Documents

Resolució aprovacio expedient

Plec clausules administratives

Quadre característiques del contracte

Plecs Prescripcions Tècniques

Annexos

 

Tramitació de l’expedient

Acta Mesa sobre 1

Requeriment

Acta Mesa requeriment

Acta Mesa proposicio economica

Resolucio per la qual es declara deserta la licitacio