Contracte del servei de recollida i transport de fems de l’Hipòdrom Son Pardo

– Per a més informació s’ha d’accedir al perfil del contractant de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

– Per a més informació podeu accedir a la información relativa a aquesta licitació, empre emprant l’internet explorer, al següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=VgcBumLlaqirz3GQd5r6SQ%3D%3D