Contracte menor del servei de comunicació de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

Dijous, 29 de juny de 2017

Tipus de contracte: Contracte menor

Estat de la licitació: oberta

El termini per a la presentació d’ofertes es fins el 7 de juliol a les 14h.

 

DOCUMENTS

Condicions Tècniques