Contracte menor del servei de seguretat i vigilancia a l’Hipòdrom Son Pardo

Tipus de contracte: Contracte menor

Estat de la licitació: Oberta

El termini per a la presentación d’ofertes es fins el dia 27 de febrero de 2018.

DOCUMENTS

Condicions Tècniques

Calendari servei vigilancia

Sol·licitud presentacio oferta

 

ADJUDICACIÓ

Num. licitadors: 4

Adjudicatari: ASTRA SISTEMAS, S.A.U

Import adjudicació: 13.251,92€

Resolució adjudicació: 8/03/2018