Contracte menor pel servei de veterinari per a les Jornades Hípiques dels Hipodroms de Son Pardo i Manacor

Tipus de contracte: Contracte menor

Estat de la licitació: Oberta

El termini per a la presentació d’ofertes es fins el 20 de febrer de 2018

 

DOCUMENTS

Condicions Tècniques

ADJUDICACIÓ

Núm. licitadors: 1

Adjudicatari: Andreu Josep Oliver Rullan

Import adjudicació: 20.443,00€

Resolució adjudicació: 28/02/2018