Contracte menor pel subministrament de jocs d’obstacles de salts per a l’Hipòdrom Son Pardo

Tipus de contracte: Subministrament

Estat de la licitació: Oberta

Termini de presentació d’ofertes: 21 de maig de 2018

DOCUMENTS

Condicions Tècniques

Sol·licitut presentacio ofertes

ADJUDICACIÓ

Nombre licitadors: 1

Adjudicatari:AGROBROKER ANTEQUERA SL

Import d’adjudicació: 17.982,42 € (IVA inclòs)

Resolucio adjudicacio