Contracte menor per al subministrament i instal·lació de material informàtic per a les dependències de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

Tipus de contracte: Contracte menor

Estat de la licitació: Oberta

El termini per a la presentació d’ofertes es fins el dia 13 de febrer de 2018.

 

DOCUMENTS

Condicions Tècniques

Sol·licitut presentacio ofertes

ADJUDICACIÓ

Núm. licitadors: 2

Adjudicatari: Limit Tecnologies SL

Import adjudicació:21.205,06 €

Resolució adjudicació: 26/02/2018