CONTROL D’AFORAMENT ALS HIPÒDROMS DE MALLORCA

Vista la situació sanitària actual i atenent a l’Acord del Consell de Govern de 14 de desembre, que estableix una capacitat màxima de 400 persones en les instal·lacions esportives amb competicions d’àmbit estatal, i per complir amb tots els requisits que marca el protocol sanitari actual, ens veiem obligats a controlar els aforaments als hipòdroms Son Pardo i Manacor.

Per aquest motiu, davant amb la previsió d’una elevada afluència de públic dia 26 de desembre, la jornada programada a Manacor estarà sotmesa a control d’aforament, mitjançant venda anticipada d’entrades.

Les entrades estaran disponibles a un preu de 2,20€  a les oficines de l’institut de l’Esport Hípic de l’Hipòdrom de Manacor i Son Pardo, de 9:00 a 13:00h., a partir de dimarts 22 de desembre i només es podran comprar 2 entrades per DNI, de forma presencial.

Aquells periodistes que vulguin cobrir la jornada s’han d’acreditar abans de dia 23 a les 12:00h., enviant:

Nom, llinatges, mitjà i DNI a comunicacio@hipodromsonpardo.com.