ELS HIPÒDROMS DE MALLORCA ENTREN EN FASE 1 DE DESESCALADA

COMUNICAT INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA

 

ENTRENAMENTS ALS HIPÒDROMS DE MALLORCA A PARTIR DEL 12 DE MAIG

Una vegada conclosa la Fase 0 de desescalada del coronavirus i després d’haver acordat el retorn a l’entrenament als Hipòdroms de Son Pardo i Manacor dels cavalls residents a Son Pardo i els que ja realitzaven feines bàsiques al Municipal de Manacor en el període del 4 al 9 de maig, el proper dimarts 12 de maig s’inicia la Fase 1 del pla de transició acordada pel Consell de Ministres del Govern, a la qual els entrenaments de cavalls externs es permetran als hipòdroms.

L’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, sempre complint les mesures acordades per les autoritats governamentals en matèria sanitària, permetrà l’entrenament als hipòdroms Son Pardo i Municipal de Manacor seguint les següents mesures:

 

I.- Hipòdrom Son Pardo:

Està prohibida l’entrada de vehicles i remolcs dins el recinte.

A partir del dia 11 de maig de 2020 i fins nova ordre:
A partir d’aquesta data estarà autoritzat el transport per carretera d’animals (Fase 1) pel que s’autoritza l’entrenament a la pista de competició de cavalls no residents.

Per poder entrenar s’ha de presentar la corresponent sol·licitud a les oficines de Son Pardo (a partir de dilluns 11 de maig).

 

II.- Hipòdrom de Manacor:

Està prohibida l’entrada de vehicles i remolcs dins el recinte.

A partir del dia 11 de maig de 2020 i fins nova ordre:
A partir d’aquesta data estarà autoritzat el transport per carretera d’animals (Fase 1) pel que s’autoritza l’entrenament a la pista de competició de cavalls no residents.
Els cavalls de passeig podran accedir desplaçant-se enganxats o muntats.

S’amplia l’horari de passeig de 19 a 20 h i que continuarà regulant-se per les normes anteriorment acordades.

Per poder entrenar s’ha de presentar la corresponent sol·licitud a les oficines de Son Pardo (a partir de dilluns 11 de maig).

 

III.- Normes comunes als dos hipòdroms:

 • Es podrà accedir a l’entrenament prèvia sol·licitud presentada a les oficines de l’Hipòdrom Son Pardo i el de Manacor amb un mínim de 24 hores

 • Amb la sol·licitud s’haurà de presentar còpia del LIC, on es demostri que estan al dia d’acord amb la normativa vigent de vacunació.
 • Es permetrà l’accés només d’una persona per cavall.
 • Una vegada fetes les sol·licituds l’IEHM es posarà en contacte amb els usuaris per assignar-los l’horari en el qual podrà fer ús de la pista.
 • S’autoritza l’entrenament dels cavalls enganxats o muntats.
 • S’han de respectar unes mesures de seguretat de 5 metres entre cavalls com a mínim.
 • Els usuaris han de respectar les mesures sanitàries i d’higiene dins el recinte.
 • Serà compatible l’horari de passeig amb el d’entrenament.
 • Sempre s’hauran de realitzar les feines més adients en favor del benestar animal d’un cavall de competició.
 • Es recorda que està prohibida l’entrada de vehicles i remolcs dins els recintes.
 • Es recomana l’ús de mascaretes dins el recinte i es facilitarà gel desinfectant a l’entrada de les quadres.
 • Als dos casos el personal de l’IEHM podrà restringir o suprimir l’activitat atenent les circumstàncies del moment concret i sempre prevalent la salut dels usuaris.

Aquestes mesures serien complementàries a totes les publicades dins l’estat d’Alarma vigents avui dia.

L’IEHM es reserva el dret a modificar aquestes mesures atenent les circumstàncies i en compliment de la normativa vigent.

Per tot el qual l’IEHM considera que aquestes serien les mesures oportunes en relació amb l’entrenament dels cavalls a l’Hipòdrom Son Pardo i Manacor, sempre que ho permetin les autoritats competents.

El President de l’IEHM.
Lluís Socias Abraham