FUMIGACIÓ DE L’HIPÒDROM SON PARDO

L’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca ha dut a terme en els últims dies el seu pla de fumigació regular del recinte hípic. Durant els dies 14, 15 i 16 s’ha procedit a la neteja i desinfecció de les zones d’estabulació dels cavalls, complint amb la llei 17/2009, RD 479/2004 i RD 804/211.

D’aquesta manera l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca garanteix, un cop més, el benestar animal en les seves instal·lacions.