LES OFICINES DE L’IEHM NOMÉS ATENDRAN DE FORMA TELEFÒNICA