L’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca presenta alegaciones al projecto de Decreto que aprueba el Reglament d’Apostes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Tots els partits polítics del Consell de Mallorca han aprovat avui dematí a la reunió extraordinària celebrada per la Junta Rectora de l’I.E.H.M. les esmentades al·legacions.

El Govern Balear elabora actualment un projecte de Reglament d’apostes, que es va publicar a principi d’agost. Aquest Reglament deroga la normativa vigent fins ara i deixa en una posició molt feble l’I.E.H.M. i d’altres hipòdroms front a possibles operadors d’apostes interessats a explotar les apostes hípiques externes.

Davant aquesta situació, l’I.E.H.M. ha redactat una sèrie d’al·legacions que tenen per objectiu no tancar les portes a un futur finançament dels hipòdroms mitjançant l’aposta externa. A l’elaboració d’aquestes hi ha col·laborat un advocat de reconeguda experiència en la redacció de reglaments d’apostes hípiques d’altres comunitats autònomes, on les mateixes apostes serveixen per finançar els hipòdroms.

Al·legacions