NORMATIVA LLIURAMENT DE TROFEUS

Segons la normativa publicada al BO 54/2020 del 17 de juliol de la FBT als lliuraments de trofeus, medalles i obsequis dels hipòdroms de Son Pardo i Manacor:

– Només podran recollir el trofeu el menador, 1 propietari (no delegacions) i l’entrenador.

– Lliurarà el trofeu 1 patrocinador (si escau) i 1 autoritat per institució.

– Tots han de dur OBLIGATÒRIAMENT la mascareta.

– Tots mantindran la distància de seguretat.