NOVES MESURES D’ÚS DELS HIPÒDROMS SON PARDO I MANACOR PER GARANTIR EL BENESTAR ANIMAL

L’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca ha rebut trasllat de l’escrit presentat en data 17 d’abril de 2020 per la Federació Balear de Trot i la Federació Hípica de les Illes Balears davant la Delegació de Govern de les Illes Balears referent a la preocupació del sector hípic en relació amb les restriccions adoptades dins l’Estat d’Alarma nacional per frenar la propagació de la COVID-19.
En vista de la situació actual i que les mesures establertes el passat 12 de març es fixaren per 30 dies, avui dia alguns dels cavalls que estan estabulats dins el recinte de l’hipòdrom Son Pardo i els que envolten el de l’hipòdrom de Manacor, presenten símptomes d’estres i físics i fins i tot algun cas de còlic.

Les mesures preses s’han allargat en el temps a causa de la situació actual de propagació de la COVID-19 i són perjudicials per a la salut i benestar dels cavalls que estan estabulats gairebé tot el dia sense poder-se exercitar adequadament.

Per la qual cosa es proposen dues mesures de cara a millorar l’estat d’aquests cavalls i sempre complit les mesures acordades per les autoritats governamentals en matèria sanitària:

  1. Hipòdrom Son Pardo: Obrir la pista interna als cavalls estabulats a l’hipòdrom per poder realitzar feines bàsiques i amb unes mesures de seguretat de 5 metres entre cavalls com a mínim, evitant aglomeracions de gent per part del personal de l’hipòdrom. Amb un horari de dilluns a divendres de 8 a 12 hores, i de 17 a 19 hores. S’informa de que es disposen de 52 places buides al recinte per poder estabular cavalls.
  2. Hipòdrom de Manacor: Obrir la pista interna per poder realitzar feines bàsiques i amb unes mesures de seguretat de 5 metres entre cavalls com a mínim, deixant accedir els cavalls que puguin desplaçar-se a peu, fermats amb un dogal i aplicant totes les mesures de seguretat que siguin pertinents. Així mateix es farà un cens dels cavalls, propietaris, entrenadors i còpia del LIC, on es demostri que estan al dia d’acord amb la normativa vigent de vacunació. Amb un horari de dilluns a divendres de 7 a 12 hores

A PARTIR DE DIMECRES DIA 22 D’ABRIL ELS HORARIS DE L’HIPÒDROM DE MANACOR SERAN ELS MATEIXOS QUE ELS DE SON PARDO (DE DILLUNS A DIVENDRES DE 8 A 12 I DE 17 A 19 HORES), PRÈVIA SOL·LICITUD A LES OFICINES DE L’IEHM.

L’INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA ES POSARÀ EN CONTACTE AMB ELS INTERESSATS PER ADJUDICAR-LOS EL SEU HORARI DÚS.

Als dos casos el personal de l’IEHM podrà restringir o suprimir l’activitat atenent les circumstàncies del moment concret i sempre prevalent la salut dels usuaris.

Es podrà accedir prèvia sol·licitud presentada a les oficines de l’Hipòdrom Son Pardo i el de Manacor.
Es permetrà l’accés només d’una persona per cavall. Una vegada fetes les sol·licituds l’IEHM es posarà en contacte amb els usuaris per asignar-los l’horari en el qual podrà fer ús de la pista.
S’autoritza el passeig dels cavalls enganxats o muntats per evitar lesions i no l’entrenament de competició.
Les pistes de competició de cada hipòdrom romandran tancades.

Aquestes mesures tenen com a finalitat millorar l’estat de salut dels animals, a més que no suposen en cap moment un increment de la circulació de gent, ja que aquestes mateixes persones són les que es desplacen diàriament per realitzar els cuidats mínims dels cavalls.
Aquestes mesures estan avalades pel Veterinari de l’IEHM Sr. Andreu J. Oliver Rullán.
Aquestes mesures serien complementàries a totes les publicades dins l’estat d’Alarma vigents avui dia.

L’IEHM es reserva el dret a modificar aquestes mesures atenent les circumstàncies i en compliment de la normativa vigent.

 

Per tot el qual l’IEHM considera que aquestes serien les mesures oportunes en relació amb el benestar animal dels cavalls residents a l’Hipòdrom Son Pardo i als estabulats envoltant l’Hipòdrom de Manacor, sempre que ho permetin les autoritats competents.

Aquestes noves mesures d’utilització de les instal·laciones es faran efectives a partir del dimarts 21 d’Abril.

El President de l’IEHM
Lluís Socías Abraham