Obra de la pista de competició polivalent de l’Hipodrom Son Pardo

Tipus de contracte: Obra

– Per a mes informació s’ha d’accedir al perfil del contractant de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

– Per a més informació podeu accedir a la informació relativa a aquesta licitació, sempre emprant s’internet explorer

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=%2FYJSY2o6G9erz3GQd5r6SQ%3D%3D

Por error en el organo de contratación Presidencia del Instituto del Deporte Hípico de Mallorca se ha anulado el anuncio de licitación en este organo de la Plataforma de Contratación del Sector Público y se ha publicado en esta Plataforme en el organo de contratación de Junta Rectora del Instituto del Deporte Hípico de Mallorca.

El nuevo enlace de esta licitación es:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=kSbmMabcPfkSugstABGr5A%3D%3D

ANUNCIO DE ANULACIÓN