OBRES QUADRES SUD SON PARDO

Del dia 7 de setembre fins a 11 de setembre les quadres sud romandran tancades per obres de millora a la zona.

 

Durant aquests dies es reubicarà als cavalls estabulats a les quadres sud. Els que hagin de córrer a les carreres de dia 9 de setembre també se’ls reubicarà a una altra zona de l’hipòdrom.

Per organitzar la reubicació dels cavalls, es prega que comuniquin via email kcladera@hipodromsonpardo.com o via telefònica 971.76.38.53 les seves necessitats.