PRESENTAT EL CALENDARI DE CARRERES PER A 2021

l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca i la Federació Balear de Trot han presentat el calendari de carreres per a la temporada 2021 dels hipòdroms de Manacor i Son Pardo.

Aquest calendari suposa l’organització de 110 jornades hípiques, 71 a l’hipòdrom Son Pardo i 39 a Manacor amb un total de 655 carreres. Com a dada a destacar, 47 reunions seran de carreres Premium, organitzades conjuntament amb França, i 63 de carreres no Premium.

L’any 2021 suposa un lleuger increment de carreres Premium respecte a 2020, passant de 191 proves a 194, el que beneficia no sols a la indústria hípica, sinó a tot el sector primari, ja que en total, es repartirà quasi un milió i mig d’euros, que retornaran directament o indirectament al sector mitjançant els cavalls.

El carregat calendari marcat per PMU ha obligat a fer un esforç a les entitats organitzadores a l’hora de conjugar les reunions dels dos hipòdroms. Així i tot, excepte el mes de setembre, es garanteix disputar a Manacor un mínim de tres jornades mensuals, essent els mesos d’estiu els que més nocturnes s’organitzaran a l’hipòdrom del llevant mallorquí.

Quant a les carreres especials, hi ha una novetat important respecte a la temporada de 2020, ja que el Gran Premi dels 5 Anys es disputarà el 21 de juny, passant el Derby dels 5 Anys i el Critèrium dels 5 Anys a disputar-se mesos abans de les dates habituals. També  comptarà amb el Gran Premi Federació Balear de Trot 2021, carrera de recent implantació, destinada a cavalls nacionals i que en la seva primera edició, enguany, ha tingut una gran acollida.

Altres dates destacades són el Gran Premi Nacional el 16 de maig, el Gran Premi de Manacor, el 13 de juny i el Prix des Baléares el 26 de setembre.

Per a més informació podeu consultar la pàgina web de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca i la de la Federació Balear de Trot.