PRÒRROGA DE LES MESURES DE PROTECCIÓ DEL COVID-19 I DE L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS

Davant la pròrroga de l’estat d’alarma establerta pel Govern, l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca prorroga les seves mesures d’ús de les instal·lacions de l’hipòdrom Son Pardo i Manacor fins al Diumenge 12 d’Abril a les 00:00h.