QUE ÉS L’IEHM?

QUE ÉS L’I.E.H.M.?

L’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca (IEHM) és un organisme autònom depenent del Consell de Mallorca i actualment adscrit a la Conselleria Insular de Desenvolupament Local.

 

Les  principals finalitats de l’IEHM son les de, per un costat gestionar els Hipòdroms de Son Pardo i Municipal de Manacor i organitzar-hi carreres, i per un altre promoure i difondre la cultura hípica en general dins la societat mallorquina.

 

Els hipòdroms mallorquins (Son Pardo i Manacor), son avui en dia dos llocs d’encontre d’una part de la societat mallorquina aficionada a un esport que està fermament arrelat a l’illa i de forma molt especial al mon rural i agrari.

 A més l’IEHM és membre de ple dret de la Asociación de Sociedades Organizadoras de Carreras de España, organisme que concentra la pràctica totalitat de les societats gestores dels hipòdroms a Espanya i actualment interlocutora única davant la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado per a la concertació de curses dins les apostes hípiques Lototurf i Quintuple Plus.

 

L’organigrama de l’Institut està composat per una Junta Rectora formada pels òrgans directius i per representants de tots els grups polítics amb representació al Consell de Mallorca; una presidència i una vicepresidència que recau sobre un conseller del Consell de Mallorca a més dels diferents departaments com el d’administració, el de programació i el d’apostes.

NORMATIVA

ESTATUTS IEHM

ENLLAÇ AL CONSELL DE MALLORCA

REGLAMENT RÈGIM INTERN

NORMATIVA PROGRAMACIÓ

NORMATIVA SUBVENCIONS