Servei de vigilància i seguretat de l’Hipòdrom Son Pardo

Tipus de contracte: Servei

Per a més informació s’ha d’accedir al perfil del contractant de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Per a més informació podeu accedir a la informació relativa a aquesta licitació, sempre emprant s’internet explorer,  a través del següent enllanç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=p0%2F2ykD4e26rz3GQd5r6SQ%3D%3D