SON PARDO DU A TERME EL SEU PLA DE DESINFECCIÓ

Durant els dies 23, 24 i 25 d’agost, l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca ha dut a terme el seu primer pla de desinfecció integral de les zones d’estabulació de l’Hipòdrom Son Pardo, fent complir la normativa vigent, acord a la llei 17/2009, RD 479/2004 i RD 804/211. L’empresa Anticimex ha estat l’encarregada de fumigar amb el bactericida, fungicida i viricida Solquat Plus.

L’objectiu d’aquesta desinfecció és eliminar els patògens que puguin afectar tant als cavalls que romanen estabulats a Son Pardo com a aquells que es desplacen els dies d’entrenament i competició.

Per aquest motiu es va habilitar una zona de quarantena a la qual es podien desplaçar els cavalls ubicats a les boxes dels hipòdroms, mentre es feien les tasques de desinfecció.